Dostępność WCAG
Kontrast
Zmień rozmiar
505 55 86 54 | zlobek.brzezna@gmail.com

deklaracja dostępności

Wstęp:

Gminny Żłobek w Brzeznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zlobek-brzezna.podegrodzie.pl
Data publikacji strony internetowej: Luty 2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: Grudzień 2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa www.zlobek-brzezna.podegrodzie.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej pliki są dostępne cyfrowo,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej jest w formie skanów.

Informacje dodatkowe - strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie witryny), zawierający:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania / pomniejszania liter.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 25-11-2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Gminnego Żłobka w Brzeznej.

Dane teleadresowe jednostki:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Żabecka-Chowaniec
Gminny Żłobek w Brzeznej, Brzezna 245
+48 18 505 558 654
zlobek.brzezna@gmail.com

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Gminnego Żłobka w Brzeznej
  • do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno jest od strony ulicy, wejście po schodach. Dodatkowo obok głównego wejścia z poziomu chodnika jest dostęp do windy. Drugie wejście znajduje się za budynkiem, wejście po schodach,
  • pomieszczenia znajdują się na parterze,
  • w budynku jest winda,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (wyjątek stanowi tablica informacyjna dotycząca projektu w ramach, którego powstał Gminny Żłobek w Brzeznej) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
OK