505 55 86 54 | zlobek.brzezna@gmail.com
Ico Constr 1 Ico Constr 2 Ico Constr 3 Ico Constr 4

Ogłoszenia

Odpłatności

Odpłatności

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku określa Rada Gminy Podegrodzie w drodze uchwały:

  • czesne -         /miesiąc
  • wyżywienie -   7 zł   /dzień roboczy miesiąca

Z uwagi na uczestnictwo w projekcie „Utworzenie Żłobka w Brzeznej” rodzice/prawni opiekunowie do 31 grudnia 2020r. ponoszą tylko odpłatność za wyżywienie.

Opłatę za pobyt należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który następuje rozliczenie, na konto:
 

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

15 8814 0003 2000 0000 7823 0005

W tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.
Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonania wpłaty.

Prosimy o podpisywanie list zbiorczych żywienia za poszczególne miesiące.

Dziękujemy.

 

Pobierz plik
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
OK